Laboratoria Młodzieżowe na Uniwersytecie im. Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie

UKSW_Logo_Black6C_a_Pion02Wydział Filozofii Chrześcijańskiej zaprasza młodzież z liceów i techników na popularyzujące wiedzę, interdyscyplinarne warsztaty z dziedziny biologii, chemii, ekologii, etyki, ochrony środowiska, psychologii i informatyki. Warsztaty odbywają się w doskonale wyposażonych laboratoriach i salach Uniwersytetu im. Kard. S. Wyszyńskiego na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, pod kierunkiem kadry naukowej tego wydziału. logop WFChx

WARSZTATY SĄ NIEODPŁATNE.

By zarezerwować zajęcia należy:

 1. Sprawdzić czy termin jest wolny TUTAJ
 2.  Przesłać e-mail  z informacją jaka to szkoła i klasa, numerem telefonu i nazwiskiem nauczyciela na adres: kontakt@naud.edu.pl.

W edycji październik 2017 – czerwiec 2018 Wydział proponuje następujące tematy (opis otworzy się po kliknięciu):

 1. Ekologia. 1A. Co łączy rośliny i roślinożerców? 1B. Dlaczego w przyrodzie jest tak wiele kolorów? dr Izabella Olejniczak, mgr Paweł Boniecki.
 2. Przekształcamy nasz świat: Agenda Zrównoważonego Rozwoju 2030” – poznaj wizję rozwoju świata. dr Agnieszka Klimska.
 3. Antroplogia 3A. U progów ludzkości – zajęcia z antropogenezy 3B Co kości mówią o człowieku? 3C Początki człowieka. dr hab. Jacek Tomczyk.
 4. Etyka środowiskowa. Etyka w obliczu zagrożeń środowiska i zmian klimatu. 4B Etyczne aspekty genetycznej modyfikacji roślin i zwierząt w Rolnictwie. 4C.Prawa zwierząt a eksperymenty laboratoryjne.  dr Anita Ganowicz-Bączyk.
 5. Podstawy analizy żywności 5A. Podstawy analizy żywności: ocena toksykologiczna i higieniczna mleka. 5B. Substancje antyodżywcze w żywności – oznaczanie szczawianów w herbatach. 5C. Podstawy biochemii – oznaczanie zawartości białka. 5D.Ocena wody pitnej – badanie zawartości pierwiastków w wodach pitnych. mgr Maciej Sierakowski.
 6. Sposoby kształtowania świadomości środowiskowej. dr Marcin Klimski.
 7. Niewidzialny świat gleby. dr Krassimira Ilieva-Makulec, mgr Kamil Karaban.
 8. Ekofilozofia. 8A. Etyka zwierząt. 8B. Kto trzyma rękę na termostacie ziemi? – kilka uwag o inżynierii klimatycznej. 9C. Podróż w świat wartości ekologicznych. dr Dominika Dzwonkowska.
 9. Programowanie  w NetLogo. dr hab. Janusz Uchmański.
 10. 10A. Świadome uczenie się samo regulowania własnej fizjologii z zastosowaniem Biofeedbacku. 10B. Różnice w budowie mózgu nastolatki i nastolatka. dr Irena Grochowska.
 11. Problemy z ochroną środowiska na przykładzie lasku bielańskiego (wycieczka). dr Michał Latawiec.
 12. Mikrobiologia. Osad czynny – czy wiesz co to jest? dr Anna Augustyniuk-Kram.

UWAGA:

W przypadku niektórych zajęć, ze względu na liczbę stanowisk w laboratoriach, jedna grupa warsztatowa może liczyć nie więcej niż 15 osób. 

Ważne: rezygnacja klasy z zarezerwowanych zajęć bez ważnego powodu skutkuje zablokowaniem dostępu do udziału w warsztatach na przyszłość dla całej szkoły.

Laboratoria Młodzieżowe paz2017-czerwiec2018

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com