UKSW_Logo_Black6C_a_Pion02LABORATORIA MŁODZIEŻOWE NA UNIWERSYTECIE KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

 

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej zaprasza młodzież z liceów i techników na popularyzujące wiedzę, interdyscyplinarne warsztaty z dziedziny biologii, chemii, ekologii, etyki, ochrony środowiska, psychologii i informatyki.

Plan zajęć

logop WFChxWarsztaty będą odbywać się w doskonale wyposażonych laboratoriach i salach Uniwersytetu im. Kard. S. Wyszyńskiego na wydziale Filozofii Chrześcijańskiej przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, pod kierunkiem kadry naukowej Wydziału FCH.

Poniżej podajemy propozycje tematów do wyboru. Warsztaty są nieodpłatne.

W edycji grudzień 2016 – czerwiec 2017 Wydział proponuje następujące tematy  (szczegółowe informacje o zajęciach – po kliknięciu w temat):

 1. Dlaczego w przyrodzie jest tak głośno? dr Izabella Olejniczak, mgr Paweł Boniecki
 2. Co łączy rośliny i roślinożerców?  dr Izabella Olejniczak, mgr Paweł Boniecki
 3. Dlaczego w przyrodzie jest tak wiele kolorów? dr Izabella Olejniczak, mgr Paweł Boniecki
 4. Co kości mówią o człowieku? dr hab. Jacek Tomczyk
 5. Początki człowieka. dr hab. Jacek Tomczyk
 6. Etyka środowiskowa*   dr Anita Ganowicz-Bączyk
 7. Zagrożenia dla zdrowia i środowiska – wybór pomiędzy diagnostyką a analityką    dr Bożena Sosak-Świderska
 8. Chemikalia w kuchni i łazience – testy toksyczności. dr Bożena Sosak-Świderska, mgr Maciej Sierakowski
 9. Sposoby kształtowania świadomości środowiskowej.  dr Marcin Klimski
 10. Jak zarządzać w przypadku występowania konfliktów w ochronie środowiska?    dr Agnieszka Klimska
 11. Niewidzialny świat gleby.  dr Krassimira Ilieva-Makulec
 12. Ekofilozofia**.  dr Dominika Dzwonkowska
 13. Ekstrakcja kawy i herbaty. dr inż. Anna Matuszewska, mgr inż. Marta Mizerska
 14. Programowanie  w NetLogo   prof. dr hab. Janusz Uchmański
 15. Świadome uczenie się samo regulowania własnej fizjologii z zastosowaniem Biofeedbacku.  dr Irena Grochowska

* Nauczyciel może wybrać dla swoich uczniów jeden z trzech podanych przez prowadzącego tematów.

**  Nauczyciel może wybrać dla swoich uczniów jeden z czterech podanych przez prowadzącego tematów.

Ze względu na liczbę stanowisk w laboratoriach jedna grupa warsztatowa może liczyć do 15 osób – klasa musi się podzielić się na grupy.

By zarezerwować zajęcia prosimy by:

1. SPRAWDZIĆ CZY TERMIN JEST WOLNY >>tutaj

2. przesłać mail  z informacją jaka to szkoła i klasa oraz telefonem kontaktowym do nauczyciela na adres:  fundacja@naud.edu.pl.

Kontakt: 607165206