Laboratoria Młodzieżowe na Uniwersytecie Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza młodzież z liceów i techników do udziału w zajęciach Laboratoriów Młodzieżowych. Są to popularyzujące wiedzę, interdyscyplinarne warsztaty z dziedziny biologii, ekologii, etyki, ochrony środowiska, informatyki i biochemii. Warsztaty odbywają się w doskonale wyposażonych laboratoriach i salach Wydziału przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, pod kierunkiem jego kadry naukowej. FILM>>

W ramach współpracy z Wydziałem zapisy na zajęcia LM prowadzi Fundacja Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego.

WARSZTATY SĄ NIEODPŁATNE.

W bieżącej edycji w zajęciach może uczestniczyć cała klasa jednocześnie: dzieli się na dwie grupy po kilkanaście osób, z których każda wybiera jeden temat z dwóch bloków zaproponowanych na dany dzień (poza zajęciami w terenie „Problemy z ochroną przyrody na przykładzie Lasu Bielańskiego”, które są przewidziane dla małych grup np. szkolnych kół przyrodniczych/ekologicznych). 

By zarezerwować zajęcia należy:

 1. Sprawdzić jakie zajęcia są dostępneaktualny harmonogram
 2. Przesłać e-mail  z informacją o wyborze z zajęć z podaniem daty, tematu, jaka to szkoła i klasa, numerem telefonu i nazwiskiem nauczyciela na adres: kontakt@naud.edu.pl. Koordynator w odpowiedzi na e-mail potwierdzi przyjęcie zgłoszenia.

W edycji październik 2018 – czerwiec 2019 Wydział proponuje poniższe tematy.  Uwaga: prosimy, by nie zgłaszać tej samej klasy na więcej niż dwa terminy. 

Jeśli termin jest zajęty, można się zgłosić na listę rezerwową.

 1. Problemy z ochroną przyrody na przykładzie Lasu Bielańskiego” – wycieczka.
 2. „Podstawy analizy żywności – ocena toksykologiczna i higieniczna mleka
 3. „Niewidzialny świat gleby”
 4. „Żywość – dlaczego taka? A jak nie taka, to jaka?”
 5. „Programowanie w NetLogo”
 6. „U progów ludzkości – zajęcia z antropogenezy”
 7. „Co kości mówią o człowieku?”
 8. „Praca antropologa na wykopaliskach”
 9. „Znaczenie kolorów i kształtów w świecie zwierząt”
 10. „Etyka zwierząt”
 11. „Kto trzyma rękę na termostacie ziemi? – kilka uwag o inżynierii klimatycznej”
 12. „Podróż w świat wartości ekologicznych”
 13. „Co kości mówią o człowieku? – umarli potrafią mówić…”
 14. „Ocena stanu środowiska przez badanie kości”
 15. Śladami naszych przodków- bioarcheologia w dobie badań fizykochemicznych

 UWAGA: W przypadku niektórych zajęć, ze względu na liczbę stanowisk w laboratoriach, jedna grupa warsztatowa może liczyć nie więcej niż 15 osób. 

Ważne: rezygnacja klasy z zarezerwowanych zajęć bez ważnego powodu skutkuje zablokowaniem dostępu do udziału w warsztatach na przyszłość dla całej szkoły.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com